Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Labsiin Gabrummaa Hoonga’aa Jira

(Oromedia, 24 Onkoloolessa 2016) Labsiin gabrummaa kana Wayyaaneen qabsoo oromoo dhaabuuf baaftee jirtu bakka hedduutti fashalaa jira.

14581439_197445164024810_6583465229878295698_nOdeessi nu gahaa jiru akka ibsutti, Wayyaaneen diddaa ummataa dhaabuuf filannoo qabdu hunda yaaltee turte.

Garuu diddaa fi mormii ummataa ittisuu dadhabuun gara filannoo isa dhumaatti seente. Filannoon kunis akkuma dursa tilmaamametti kufaatii Wayyaanee dhiyeessaa jira.

Qabsoo Oromoo milkeesuuf duulli guddaan karaa hedduu gaggeeffamaajira. Iccitii qabsoo Oromoo bira gahuu kan dadhabde Wayyaaneen waraanaa fi meeshaa gurguddaa Oromiyaa keessa facaasuun doorsisaa fi tarkaanfii gara jabinaan guutame fudhadchaa jirti.

Kun garuu Qeerroo Oromoo durumaanuu kutatee jiru daran dallansuu keessa galchee jira.

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *