Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Gaazexeessitooti Oromoo sadii hojiirraa aryataman

(Oromedia, 26 Onkolooless 2016) Gaazexeessitoonni Oromoo  Fana Broadcasting Corporation Afaan Oromoo keessa hojjatan sadii dabballoota Wayyaaneen hojiirraa ari’ataman.

Odeeffannoon nu gahe akka addeessutti gaazexeessitooti sadanuu kan aryataman sababa Oromummaa isaaniitiin.

imagesGaazexeessitooti kunneen Gazexessituu Tsahaay Daamxoo(MA), Gaz/sa Muktaar Jamaal fi Gaz/sa Taaddasaa Tarrafaa ta’uun beekameera.

Gocha kana gulaaltonni fi gaazexeessonni sagantaa Afaan Oromoo irra hojjatan hundi kan lakkoofsaan 20 ol ta’an mormaa turan.

Haata’uutii, murtiin dabaa kun sababa Oromummaatiin kan darbe ta’uu ergamtichi Wayyaaneen Birhaanuu Hurrisaa ifatti ibsee jira.

Akka ergamtichi kun jedhetti, gaazexeessitooti sadan kunneen warra leelloon ABO fi qabsoo Oromoo itti dhagayamuu dha.

Tsahaay Daamxoo haadha manaa Atileeti Addunyaa Leellisaa ti. Addunyaan immoo Obboleessa Atileeti Fayyisaa Leellisaa ti.

Ergamaan TPLF Birhaanuu Hurrisaa waggaa dabres sirba Wallisaa Hacaaluu Hundeessaa ‘Maalan Jira’ jedhu Afaan Amaaraatti hiikee Facebook irratti dhaadachaa fi akeekkachiisa kennaa turuun isaa kan yaadatamu.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *