Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Sirni Kabaja Ayyaana WBO bara 2017 ummataaf Gadhiifame.

(Oromedia, 29 Amajjii 2017)  Sirni Kabaja Ayyaana WBO kan Moonaa Leenjii Giddugalaa ABO ummataaf gadhiifame.

Viidiyoo karaa Marsaa ABO Amajjii 29 bara 2017 gadhiifame irraa akka hubatamutti, Ayyaanni kun bakka hogganooti, qondaaltoti, miseensoti fi kaadhimamtooti argamanitti haala hoo’aa fi miidhagaan Amajjii 1 bara 2017 kabajame.

Qabiyyeen  Ayyaana Guyyaa WBO-kan mooraa Leenjii Giddugalaa ABO keessatti kabajamee kunis sirna baniinsaa, Faaruu Amajjii, Dhaamsa Ajajaa WBO Ob Abdii Raggaasaa, Haasawaa Hayyuduree Ittaanaa ABO, Ob Dhugaasaa Bakakkoo, fi Wallee Elemoo Alii, Asham Yaa WBO jedhu  kan of keessaa qabuu dha.

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *