Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Gadaan Booranaa 71ffaa Baallii Kennaa Jira

(Oromedia, 2 Guraandhala 2017) Sirna wal-harkaa fuudhinsa Baallii Gadaa fi godaansi Ardaa Jilaa Booranaa Oromiyaa Kibbaatti taasifamaa jiraachuun beekame.

Jila BooranaaOdeeffannoon arganne akka ibsutti, sirni wal-harkaa fuudhinsa Baallii Gadaa Booranaa kan 71ffaa baatii Gurraandhalaa keessa gaggeeffamuuf godaansi gara Ardaa Jilaatti taasifamaa jira.

Sirni wal-harkaa fuudhinsi baallii raawwatamuun duratti jalqaba irraa eegalee jilooti gurguddoon raawwataman ni jiru.

Akka kanaan sirna kana milkeesuuf Jiloonni gurguddoon; Lallaba Meendhichaa, Sirba Doorii, Sirba Raabaa, jila Odaa Buluu, Muuda Qaalluu, Galma Dhawaa Maxxaarrii, Galma Dhawaa Dhaamsaa fi wal-harkaa fuudhinsi Baallii ni raawwatamu.

Yeroo ammaas adeemsichi Lallaba Meendhichaarraa kaasee Galma Dhawaa Dhaamsaarra qaqqabeera.

Akka odeessa nu gaheetti yeroo amma kana  godaansi gara Ardaa Jilaatti taasisamaa tures rawwaatee jira.

Haaluma kanaan, jilli Galma Dhahaa Dhaamsaa Guraandhala 4, 2017 raawwatame

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *