Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Guyyaan Yaadannoo Gootota Oromoo Ugaandaatti Kabajame

                                                                                                                                        Abbaa Seenaa tiin

(Oromedia, Ugaandaa, 25 Ebla 2017) Waldaan Baqattoota Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya Ugaandaa jiraatan guyyaa yaadannoo  Gootoota walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa  Oromoof  wareegamanii  Ebila 23, 2017  magaalaa   kaampaalaatti kabajatanii  oolan.


Sirni Guyyaa Yaadannoo Gootoota Oromoo akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan eegalamee ture.
Eebba Maanguddootaatti Aansuun bakka bu’aan Koree Maanguddoo Oromoo Obbo Mukitaar haasawaa taasisan keessatti, Gootoonni fakkeenya saba keenyaa ta’an kana wagguma waggaan yaadachuu qofaa osoo hin taanee, kaayyoo isaan wareegamanii fi seenaa Ummata isaaniif hojjatanii dabran hojiitti hiikuun murteessaa ta’uu dhaamanii jiran.
Itti aansuun Dura ta’aan Waldaa Baqattoota Oromoo Ugaandaa, Obbo Mahaammad Suleyimaan dubbii dubbataniin, Guyyaan Gootootaa Ilmaan Oromoo hundaaf dhaamsa wal fakkaatu akka qabu ibsanii, wareegamuu Gootoota keenyaaf gadduu fi yaadachuu qofaan osoo hin taanee, Imaanaa isaanii bakkaan ga’uuf , dhalli Oromoo hundi bakka jirutti ga’ee mataa isaa taphachuu akka qabu dhaamanii , addatti dhaloonni har’aa , Imaanaa Gootootaa kana bakkaan ga’uuf jabaannee hojjachuu qabnaa jedhan. Hawaasi Oromoo Ugaandaa keessa jiraatu walitti dhufeenya isaa daran jabeessee falmaa mirga Abbaa Biyyummaa Gootoonni nutti dabarsan bakkaan ga’uuf kan yeroo kamirrayyuu caalaa jabaannee hojjachuu qabnaa jedhan. Dhuma irratti Hawaasa Oromoo Biyya Ugaandaa jiraatu guyyaa yaadanoo kana irratti argamu isaanii galateeffatanii jiran.


Hawaasi Oromoo Biyya Ugaandaa magaalaa Kaampaalaa fi kaampii baqattootaa jiraatan walitti dhufuun guyyaa kana yaadachuun maqaa Gootoota Oromoo wareegamanii  sirna Dungoo qabsiisuu qaggeessaniiru.

Sirna Dungoo Qabsiisuutti aansee, Guyyaa Yaadannoo Wareegamtoota Oromoo fi Gootoota Oromoof kabajaa qaban ibsuuf , walaloo mata duree adda addaa dhihaatee ture.


Guyyaa Gootootaa bara 2017 ugaandaatti kabajamee kana irratti , Guyyaa Gootootaa kabajuu qofaa osoo hin taanee, kaayyoo Gootoonni keenya itti wareegamaniif dhaalanii Gabrummaa of irraa darbachuuf jabaatanii gamtummaan hojjachuun akka barbaachisu dhaamameera. Sirna guyyaa yaadannoo kana irratti yaadaa fi dhaamsi qaamoota hawaasichaa adda addaa dhaggeeffatamee jira.


Walumaa galatti Guyyaan Gootoota Oromoo baranaa , dhalli Oromoo bakka jirutti qabsoo isaa akka finiinsuu qabu, Biyya keessaa fi alatti harka wal qabatee diinaa Biyya abbaa keenyaa dhaalee nu godaansiisaa jiruu fi Ummata keenya guyyuu dhabamsiisaa jiru of irraa darbachuuf, waadaa gootootaa akka sibiilaa jabaatuun humna godhannee halkanii fi guyyaa hojjachuun, akkasumas, waan barbaachisu hundaan , Qeerroo fi WBO bira dhaabbachuun dirqama lammummaa ba’uuf qophii ta’uu sagalee tokkon kan irratti mirkanaa’ee ture.

Ayyaana kan irratti Alaabaan Oromoo akka mallattoo gootoota keenyaatti fudhatamee hundinuu yaadannoo isaaniif akka bitatu taasifamee jira. Sirni guyyaa yaadannoo Gootoota Oromoo baqattoota Oromoo Ugaandaa jiraataniin haala nama gammachiisuun kabajamee oole.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *