Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa waliigalan

(Oromedia, Hagayya 7, 2018) Adda Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti marriin godhame milkiin xumurame.

Ibsi gamtaa kenname akka hubachiisutti, jilli gama lachuu kan ABO fi mootummaa Itoophiyaa bakka bu’uun marii kana irratti argaman dhimmoota murteessoo ta’an irratti waliin hojajchuuf waliigalaniiru.

Akka ibsa kennameetti, Gareen lameenuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa kan ilaalu irratti mariin waliin hojjechuuf wal tahan.

Jila Mootummaa Itoophiyaa hogganuun marii kana kan geggeessan Pireezdaantii Naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaan durfamuu fi Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo ti.

Gama jila  Adda Bilisummaa Oromootiin immoo Hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatin durfamu Jaal Ibsaa Nagawoo, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Toleeraa Adabaa fi Jaal Gammachuu Ayyaanaa kan hirmaatan ta’uun beekameera.

Jilli kun marii Hagayya 7 bara 2018 Asmaraa Eertiraatti wal arguun gaggeessaniin marii araaraa kan hafuurri obbolummaa irraa calaqqise, wal amantaa guutuun gaggeessuun wal tahiinsaa fi wal hubannoota armaan gadii irra gahaniiru. 

Akka kanaan lolli waggoota dheeraaf ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduu ture dhaabbateera.

“Armaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABOn biyya keessatti ifatti hojjechuu kan dandeessisu tahuu hubatamee, qabsoo isaa karaa nagaa akka itti fufu waliigalame,” jedha ibsi kun.

Akka ibsa kanaatti, amma illee dhimmooti adeemsa keessa hiikaman ni jiru.

Ibsichi akka eeretti, dhimmoota irratti waliigalaman hojiirra oolchaa, kanneen qormaataa fi yeroo gaafatan dhawaataan fixachuuf koreen itti fufee xumura itti godhu shaffisaan akka dhaabbatu wal tahameera.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *