Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Kun Gaaffii fi Deebii Hayyuduree ABO, Jaal Daawud Ibsaa, waliin sirna WBO gara Oromiyaatti deebisuu irratti Fulbaana 14 bara 2018 @ Southern Eritrea taasifame

Gaaffii fi Deebii Hayyuduree ABO, Jaal Daawud Ibsaa, waliin sirna WBO gara Oromiyaatti deebisuu irratti taasifame. Fulbaana 14 bara 2018 @ Southern Eritrea.

Slået op af Dhábasá Wakjira Gemelal i Onsdag den 26. september 2018

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *