Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Salgan Ijoollee Noonnoo Kormee

Beekan G Erenatiin

.
Ijoollee Noonnoo kormee
Sagal baayyinnisaanii
Hunduu qofaatti qaba
Sagal amallisaanii
.
Yoo tokko aannaan fedhu
Tokko cororsaa waama
Tokko yoommu dheebotu
Kaan budden jedhee wargama
.
Tokkof marqaa tolchitee
Kaaniif maxinoo laachaa
Utuu lubbuun hin du’in
As geesse ba’aa baachaa
.
Tokko buddeen kadhata
Tokko aannaan waammata
Inni kan biraan dhufee
Cunqoof wiwirriiqata
.
Hamma baay’inasaanii
Baay’ata fedhiinsaanii
Kurkurtee isheedhaa game
Niitiin Noonnoo Kormee
.
Faloof dursa hin laatan
Falfala harkifatu
Akka ammayyuu fedhaaf
Abbaasaanii irraanfatu
.
Ijoollee Noonnoo Kormee
Sagal baay’innisaanii
Qofa qofaatti qabu
Sagal baay’innisaanii